ค่ายวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS Camp XI)

การเข้าค่ายวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS Camp XI) ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระกว่างวันที่ 31 – 2 มิถุนายน 2562

260 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น