นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 10 เข้ารับการประชุมและฝึกอบรมเตรียมความพร้อม

นางสาวอรรัมภา เพ็ชรรัตน์ และนางพัชรี เฉียบแหลมครูผู้ดูแลเข้ารับการประชุมและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 25 – 27 พ.ค.และ 2 – 4 มิ.ย.2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

274 Total Views 3 Views Today

ใส่ความเห็น