ยินดีต้อนรับคณะนักวิจัยผู้ทำการประเมิน รางวัลบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในการต้อนรับคณะนักวิจัยผู้ทำการประเมิน รางวัลบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

173 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น