ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

241 Total Views 4 Views Today

ใส่ความเห็น