โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 “ค่ายเสริมสร้างพลังท.6”. ปีการศึกษา2562 โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายและมหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ท่านภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม STEM นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยทีมวิทยาการ รศ.ดร. วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ ผศ.ดร.สมคิด อมรสมานกุล และคณะจาก มหาวิทยาลัยมหิดล ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

585 Total Views 4 Views Today

ใส่ความเห็น