แบบฟอร์มชำระเงินบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3
: หลักสูตร SM Plus ดาวน์โหลด
: หลักสูตร EP Plus ดาวน์โหลด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
: หลักสูตร MSc (ม.5.1-5.3) ดาวน์โหลด
: หลักสูตร ESc (ม.5.4-5.6) ดาวน์โหลด
: หลักสูตร SM Plus (ม.5.7-5.13) ดาวน์โหลด
: หลักสูตร ME Plus (ม.5.14-5.15) ดาวน์โหลด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
: หลักสูตร MSc (ม.6.1-6.3) ดาวน์โหลด
: หลักสูตร ESc (ม.6.4-6.5) ดาวน์โหลด
: หลักสูตร SM Plus (ม.6.6-6.10) ดาวน์โหลด
: หลักสูตร ME Plus (ม.6.11-6.13) ดาวน์โหลด

หมายเหตุ
นักเรียนที่มี พี่-น้อง ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย  ให้ติดต่อขอรับแบบชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ณ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 ห้องการเงิน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

4150 Total Views 17 Views Today

ใส่ความเห็น