แบบฟอร์มชำระเงินบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

*** หมายเหตุ ***
          นักเรียนที่มีพี่-น้อง และกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ให้มาติดต่อขอรับแบบชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ณ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 ห้องการเงิน เท่านั้น เพื่อรับการยกเว้น ค่าบำรุงสมาคมท้องถิ่นผู้ปกครองและครู ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563
          หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ จะถือว่าท่านยินยอมชำระค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ของนักเรียนดังกล่าวเต็มจำนวน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
: หลักสูตร SM Plus
: หลักสูตร EP Plus
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3
: หลักสูตร SM Plus ดาวน์โหลด
: หลักสูตร EP Plus ดาวน์โหลด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
: หลักสูตร MSc (ม.4.1-4.3)
: หลักสูตร ESc (ม.4.4-4.6)
: หลักสูตร SM Plus (ม.4.7-4.13)
: หลักสูตร ME Plus (ม.4.14-4.16)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
: หลักสูตร MSc (ม.5.1-5.3) ดาวน์โหลด
: หลักสูตร ESc (ม.5.4-5.6) ดาวน์โหลด
: หลักสูตร SM Plus (ม.5.7-5.13) ดาวน์โหลด
: หลักสูตร ME Plus (ม.5.14-5.16) ดาวน์โหลด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
: หลักสูตร MSc (ม.6.1-6.3) ดาวน์โหลด
: หลักสูตร ESc (ม.6.4-6.6) ดาวน์โหลด
: หลักสูตร SM Plus (ม.6.7-6.13) ดาวน์โหลด
: หลักสูตร ME Plus (ม.6.14-6.15) ดาวน์โหลด
10346 Total Views 19 Views Today

ใส่ความเห็น