นักเรียนคนเก่งสอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ที่สอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ดังต่อไปนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1. เด็กหญิงสกุลนีรัตน์ พระวิสัตย์
2. เด็กหญิงธิดาพร แซ่ลี
3. เด็กชายวสุ มหัทธนะกุล
4. เด็กหญิงธนัท สีงาม
1. นางสาวบุศรินทร์ แสงทองล้วน
2. นายปราณยุต ปีกอง

465 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น