โครงการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครเชียงรายกับสถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Hankook Life Science Institute) ประเทศเกาหลีใต้

วันที่ 22-31 มีนาคม 2562 ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้ความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครเชียงรายกับสถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Hankook Life Science Institute) ประเทศเกาหลีใต้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่

 

568 Total Views 2 Views Today

ใส่ความเห็น