ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

============================================
ด้วยโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างของโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งดังต่อไปนี้
1. ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
2. ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
3. ครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา
4. ครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
5. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) จำนวน 1 อัตรา
6. ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน หลักสูตร SM Plus จำนวน 2 อัตรา
7. ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน
– หลักสูตร ME Plus Mathematics Program จำนวน 1 อัตรา
8. ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน
– หลักสูตร ME Plus Chinese Program จำนวน 1 อัตรา
9. เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
10. พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
11. พนักงานรักษาความสะอาด จำนวน 1 อัตรา

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่

3521 Total Views 2 Views Today

ใส่ความเห็น