การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 น. นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย นางเนติกานต์ สุวรรณเพ็ชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด เป็นประธานเปิดการแข่งขันโครงงานระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน

รูปภาพเพิ่มเติม <<ระดับประถมศึกษา>> <<ระดับมัธยมศึกษา>> <<การแข่งขันวันที่ 13>> <<การแข่งขันสุนทรพจน์>>

531 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น