โครงการส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 8 -​10 มีนาคม 2562 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แบบเข้มข้น(กิจกรรมอบรมดาราศาสตร์แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ NARIT จ.เชียงใหม่

420 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น