โครงการส่งเสริมความสามารถผู้เรียนทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
คณะครูและนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถผู้เรียนทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าอบรมและฟังบรรยาช่วงเช้า ในภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และชมสถานการณ์จำลองการช่วยเหลือผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้า

325 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น