โครงการส่งเสริมความสามารถผู้เรียนทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น
คณะครูและนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถผู้เรียนทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เข้าศึกษาดูงานฐานกายวิภาคศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐมค่ะ

121 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น