นักเรียน พวส. ม.5 ร่วมกิจกรรมเรียนรู้วิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พวส)โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้วิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

77998 Total Views 2 Views Today

ใส่ความเห็น