English for the Future Career

15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00-12.00 น. นักเรียน ม.4.14 และ 4.15 โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ร่วมกิจกรรมโครงการ English for the Future Career เพื่อฝึกมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ณ โรงแรม The Riverrie

77898 Total Views 2 Views Today

ใส่ความเห็น