โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC

วันที่ 5 มกราคม 2561  นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ณ หอประชุมพญามังราย

1802 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น