ประกาศเรื่อง ผลการสอบชิงทุนเรียนดีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เรื่อง  ผลการสอบชิงทุนเรียนดีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562

———————————————————————————-

ตามที่โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายดำเนินการสอบชิงทุนเรียนดีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562
โดยทำการสอบคัดเลือกในวันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561  บัดนี้การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบชิงทุนเรียนดี จำนวน 29  ทุน ดังนี้

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม>> ประกาศผลการสอบชิงทุนเรียนดีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

 

 

2450 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น