ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 (โควตาเรียนดีและความสามารถพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โครงการโควตาเรียนดีและความสามารถพิเศษ

ประจำปีการศึกษา 2562  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ตามที่โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โควตารับตรง (ประเภทนักเรียนผู้ที่มีผลการเรียนดีและนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ)
ประจำปีการศึกษา 2562  โดยทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมานั้น   บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก

ดังต่อไปนี้   ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 โครงการโควตาเรียนดีและความสามารถพิเศษ

ทั้งนี้ให้นักเรียนที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก  ดำเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัวการเป็นนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2562 ตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบรายชื่อได้จากประกาศของโรงเรียน
  2. กรอกข้อมูลการรายงานตัวในระบบการรายงานตัวออนไลน์   [ระบบพิมพ์เอกสารรายงานตัวการเป็นนักเรียน ม.4]
  3. พิมพ์เอกสารใบรายงานตัว
  4. ยื่นเอกสารและรายงานตัวการเป็นนักเรียน ในวันที่ 8 ธันวาคม 2561  ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

 

 

 

4350 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น