ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 (โควตาเรียนดีและความสามารถพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โครงการโควตาเรียนดีและความสามารถพิเศษ

ประจำปีการศึกษา 2562   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ตามที่โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โควตารับตรง (ประเภทนักเรียนผู้ที่มีผลการเรียนดีและนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ)
ประจำปีการศึกษา 2562  โดยทำการสอบคัดเลือกวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม >> ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 โครงการโควตาเรียนดีและความสามารถพิเศษ

ทั้งนี้ให้นักเรียนที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก ดำเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัวการเป็นนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2562 ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อได้จากประกาศของโรงเรียน
2. กรอกข้อมูลการรายงานตัวในระบบการรายงานตัวออนไลน์  [ระบบพิมพ์เอกสารรายงานตัวการเป็นนักเรียน]
3. พิมพ์เอกสารใบรายงานตัว
4. ยื่นเอกสารและรายงานตัวการเป็นนักเรียน ในวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

 

รายละเอียดการปักชื่อนักเรียน >> รายละเอียดการปักชื่อนักเรียน-ม.1

 

 

8736 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น