ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (โควตารับตรง)

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โควตารับตรง (ประเภทนักเรียนผู้ที่มีผลการเรียนดีและความสามารถพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โควตารับตรง (ประเภทนักเรียนผู้ที่มีผลการเรียนดีและความสามารถพิเศษ)
ประจำปีการศึกษา 2562 โดยทำการรับสมัครระหว่างวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่-1

แผนผังบริเวณที่จอดรถ >> แผนผังบริเวณที่จอดรถ สอบโควตา เรียนดี ม.1

 

14737 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น