ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โควตารับตรง)

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โควตารับตรง (ประเภทนักเรียนผู้ที่มีผลการเรียนดีและความสามารถพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โควตารับตรง (ประเภทนักเรียนผู้ที่มีผลการเรียนดีและความสามารถพิเศษ)
ประจำปีการศึกษา 2562  โดยทำการรับสมัครระหว่างวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4 โควตารับตรง

 

 

4066 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น