การประชุมมาตรการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 การขอใช้สถานที่เพื่อการประชุมมาตรการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ณ หอประชุมพญามังราย

80502 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น