การประชุมมาตรการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 การขอใช้สถานที่เพื่อการประชุมมาตรการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ณ หอประชุมพญามังราย

51196 Total Views 1360 Views Today

ใส่ความเห็น