ประกาศเรื่อง ผลการสอบชิงทุนเรียนดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบโควตาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เรื่อง ผลการสอบชิงทุนเรียนดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รอบโควตาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้ดำเนินการสอบชิงทุนเรียนดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบโควตาภายใน)
โดยทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมานั้น   บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบชิงทุนเรียนดีได้จำนวน 40 ทุน ดังต่อไปนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม >>รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนเรียนดี จำนวน 40 ทุน

 

 

 

981 Total Views 2 Views Today

ใส่ความเห็น