ประกาศเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบโควตาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รอบโควตาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตาภายใน
โดยทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ที่ผ่านมานั้น  บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 371 คน ดังต่อไปนี้
รายละเอียด >> ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2562 (โควตาภายใน)

 

 

2125 Total Views 6 Views Today

ใส่ความเห็น