กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติวันสอบโควตาภายใน

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวให้โอวาทนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เนื่องในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (โควตาภายใน) ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

    

305 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น