ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ด้วยโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ดังนี้
1. ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
2. ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
3. ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
4. ครูผู้สอนวิชาแนะแนว จำนวน 1 อัตรา
5. ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน หลักสูตร SM Plus จำนวน 2 อัตรา
6. ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน หลักสูตร ME Plus จำนวน 1 อัตรา
7. เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
8. พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
9. คนสวน จำนวน 1 อัตรา

ดังรายละเอียดต่อไปนี้>> รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

788 Total Views 8 Views Today

ใส่ความเห็น