ประชุมวิชาการคณะครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานในการประชุมวิชาการคณะครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

17484 Total Views 1465 Views Today

ใส่ความเห็น