ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  รอบโควตาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  รอบโควตาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

————————————————————————————-

ตามที่โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 (โควตาภายใน) สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
โดยทำการรับสมัครระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 นั้น

บัดนี้การดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงกำหนดให้มีการสอบคัดเลือกในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 และขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม >> ประกาศ | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 |

หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12 | หน้าที่ 13 | หน้าที่ 14 | หน้าที่ 15 | หน้าที่ 16 | หน้าที่ 17 | หน้าที่ 18 | หน้าที่ 19หน้าที่ 20 |

 

 

 

 

3322 Total Views 2 Views Today

ใส่ความเห็น