กิจกรรมบริการวิชาการ “ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp”

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จัดกิจกรรมบริการวิชาการ English One Day Camp เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย (สันต้นเปา)

217 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น