กิจกรรมบริการวิชาการ “ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp”

วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 09.00น. คณะครูและผู้สนับสนุนการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จัดกิจกรรมบริการวิชาการ “ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp” ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น
เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมที่หลากหลายและสนุกสนาน

198 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น