ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

——————————————————————————

ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ปีงบประมาณ 2562
ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  และให้ผู้มีรายชื่อตัวจริงรายงานตัว
ในวันที่ 28 กันยายน  พ.ศ.2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องผู้อำนวยการสถานศึกษา แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย  
พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรายงานตัว จำนวน 2 ชุด

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม >>  ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

 

 

 

514 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น