ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

———————————————————————-

ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2561 ลงทะเบียนเวลา 07.30 – 08.00 น. ณ อาคารจามจุรี แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

**สำหรับผู้ไม่มาสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์

อ่านประกาศเพิ่มเติม >> ประกาศโรงเรียน | รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

:: รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์

:: รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

:: รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

:: รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เว็บโปรแกรมเมอร์

:: รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่มัลติมีเดียและกราฟิก

 

747 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น