โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 3 กันยายน 2561 คณะผู้บริหาร ตัวแทนครู ตัวแทนนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน และแนวทางปฏิบัติด้านการจัดกระบวนการและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้มุ่งเปลี่ยนแปลงจากครูผู้สอนเป็นโค้ชการเรียนรู้ ณ โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

162 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น