โครงการเสริมสร้างความสามารถผู้เรียนทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 5 กัยยายน 2561 เวลา 9.00 น. นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในการเปิดโครงการเสริมสร้างความสามารถผู้เรียนทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยทีมวิทยากรจากโรงพญาบาลเกษมราษฏร์ ศรีบุรินทร์ ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายแผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

 

174 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น