ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ปีงบประมาณ 2562

ด้วยโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ดังนี้
1. ครูผู้สอนวิชา คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
2. ครูผู้สอนวิชา สุขศึกษาและพละศึกษา จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่มัลติมีเดียและกราฟิก จำนวน 1 อัตรา
5. เจ้าหน้าที่เว็บโปรแกรมเมอร์จำนวน 1  อัตรา

ดังรายละเอียดต่อไปนี้>> รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

 

 

1457 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น