โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเชิงปฏิบัติการด้านทักษะกระบวนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

วันที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา  เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเชิงปฏิบัติการ
ด้านทักษะกระบวนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยทีมวิทยากรสมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัยและแพทย์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

     

 

 

188 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น