ร่วมงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้นายกิษกินต์ เบิกบาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำลูกเสือและเนตรนารีจำนวน 16 นาย เข้าร่วมงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2564 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน จังหวัดเชียงราย

 

Written by