ประชาสัมพันธ์ ทุนเรียนฟรีแบบต่อเนื่อง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดเชียงราย โดยวิทยากรจากบริษัทสิงห์ปาร์คเชียงราย

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว ครูสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครู LS สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมรับฟังกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทุนเรียนฟรีแบบต่อเนื่อง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดเชียงราย โดยวิทยากรจากบริษัทสิงห์ปาร์คเชียงราย จำกัด ณ หอประชุมพระญามังราย

 

Written by