ธนาคารออมสิน สาขาบ้านดู่ ในการมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร สำหรับธนาคารโรงเรียนที่ได้รับรางวัลส่งเสริมการออมประจำปี 2564

วันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ คุณศันสนีย์ สักลอ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาบ้านดู่ ในการมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร สำหรับธนาคารโรงเรียนที่ได้รับรางวัลส่งเสริมการออมประจำปี 2564 ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

 

Written by