ต้อนรับ​ นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม. เชียงราย​ ​และนางจิตรา ปันแก้ว นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สพม. เชียงราย

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดทำการประเมินแต่ละด้าน ให้การต้อนรับ​ นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม. เชียงราย​ ​และนางจิตรา ปันแก้ว นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สพม. เชียงราย ร่วมประชุมฝ่ายวิชาการในการเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน​ ประจำปีการศึกษา 2564​ ณ ห้องประชุมพญาสัตตบรรณ​ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

Written by