พิธีมอบรางวัลเกียรติบัตรโครงการเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครเชียงราย กล่าวให้โอวาทพร้อมพิธีมอบรางวัลเกียรติบัตรโครงการเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ดีเด่น ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม: คลิก

Written by