พิธีมอบทุนชายคาฟ้าขาว ปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู กล่าวให้โอวาทพร้อมพิธีมอบทุนชายคาฟ้าขาว เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดโอกาสแต่เรียนดีและส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ

Written by