พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู กล่าวให้โอวาทพร้อมพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  • การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์, การแข่งขัน180 IQ, การแข่งขันMini Project
    การแข่งขันกิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2564
  • การแข่งขันคัดลายมือ, การเขียนเรียงความ, แต่งกลอนแปด, การอ่านทำนองเสนาะ, การกล่าวสุนทรพจน์ ณ หอประชุมพญามังราย

Written by