สพม.เชียงราย พร้อมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา ประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ นายณรงค์ คำสุขุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย นายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย นางอรวรรณ กัลชาญพิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายวิทยา นายสะอาด คำตัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศธจ.เชียงราย นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.เชียงราย พร้อมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม: คลิก

Written by