พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลและทุนชายคาฟ้าขาว ปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 นายวันชัย จงสุทธาณามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางสาววรรณพัชร จินดาขัด หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาการผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู กล่าวให้โอวาทและพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลและทุนชายคาฟ้าขาว ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

21 Total Views 1 Views Today

Written by 

ใส่ความเห็น