การเรียนการสอนรูปแบบ On Site ตามห้องเรียน

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ ตรวจเยี่ยมการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ On Site ตามห้องเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่สถานศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม: คลิก

34 Total Views 1 Views Today

Written by 

ใส่ความเห็น