เปิดการเรียนการสอนแบบ On-Site ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 และชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติตัวการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ On Site และแบบออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ทั้งนี้ยังได้มอบเกียรติบัตรโครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่สถานศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

34 Total Views 1 Views Today

Written by 

ใส่ความเห็น