ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 1/64 ผ่านระบบออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน ร่วมประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

41 Total Views 2 Views Today

Written by 

ใส่ความเห็น