การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ นักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.5 และการเรียน On-Site นักเรียน ชั้น ม.6

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เปิดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ นักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.5 โดยใช้แอปพลิเคชันและสื่อการสอนที่หลากหลาย และเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site นักเรียนระดับชั้น ม.6 โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา นายประชวน เขื่อนเพชร พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้เยี่ยมให้กำลังใจการเรียนการสอนของคณะครู ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่สถานศึกษา

87 Total Views 1 Views Today

Written by 

ใส่ความเห็น