กำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

กำหนดการสอน แบบปกติและแบบออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

——————————————————————-

|| ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร SM Plus คลิก
หลักสูตร EP Plus คลิก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตร SM Plus คลิก
หลักสูตร EP Plus คลิก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตร SM Plus คลิก
หลักสูตร EP Plus คลิก
|| ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตร MSc (4.1-4.3) คลิก
หลักสูตร ESc (4.4-4.6) คลิก
หลักสูตร SM Plus (4.7-4.13) คลิก
หลักสูตร MEC (4.14-4.15) คลิก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลักสูตร MSc (5.1-5.3) คลิก
หลักสูตร ESc (5.4-5.6) คลิก
หลักสูตร SM Plus (5.7-5.13) คลิก
หลักสูตร ME Plus (5.14) คลิก
หลักสูตร MEC (5.15-5.16) คลิก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตร MSc (6.1-6.3) คลิก
หลักสูตร ESc (6.4-6.5) คลิก
หลักสูตร SM Plus (6.6 คลิก
หลักสูตร ME Plus (6.13-6.14) คลิก
หลักสูตร MEC (6.15) คลิก
556 Total Views 1 Views Today

Written by 

ใส่ความเห็น